Waar moet je opletten tijdens een selectieprocedure?

Share This Post

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Er zijn verschillende dingen waar je op moet letten tijdens een selectieprocedure. Zeker bij bepaalde functies is een van de belangrijkste punten de integriteit van iemand. Dit komt omdat er bepaalde functies zijn waarbij onder andere omkoping en fraude vaker voorkomt dan in andere functies. Er zijn verschillende niveaus waarop de integriteit kan worden getoetst. Op welk niveau de integriteit van iemand mag worden getoetst is afhankelijk van de functie. Het is belangrijk dat iemand vooraf goed genoeg wordt gescreend maar ook dat er niet op een onnodig hoog niveau wordt getoetst. Bij het hoogste niveau van screening vindt er een integriteits interview plaats welke in veel gevallen doorslaggevend zal zijn.

Wanneer is screening nodig?

Er zijn bepaalde functies waarbij de integriteit van mensen extra van belang is. Integriteit is een karaktereigenschap en dit houdt in dat iemand eerlijk en oprecht is. Ook zal iemand die integer is vasthouden aan normen en waarden wanneer deze van buitenaf onder druk worden gezet. Functies waarbij dit extra van belang is zijn onder andere ambtenaar functies. Hierbij kun je onder andere denken aan politieambtenaren en defensieambtenaren maar ook aan gemeenteambtenaren en onderwijsambtenaren. Tussen al deze verschillende ambtenaar functies zal het belang van de integriteit onderling ook weer verschillen. Om de integriteit van iemand te testen kunnen daarom dan ook verschillende vormen van Pre employment screening worden uitgevoerd.

De verschillende soorten screening

Afhankelijk van het de mate van integriteit die een functie vereist kunnen er verschillende soorten pre screening worden uitgevoerd. Zo kan er bij de pre employment screening onderscheid worden gemaakt tussen 3 verschillende levels. Het eerste level is hierbij het minst uitgebreide onderzoek waarbij er alleen een digitaal achtergrondonderzoek wordt uitgevoerd. Bij het tweede niveau wordt dit er naast een digitaal achtergrondonderzoek ook gekeken naar referenties. Wanneer er een screening wordt gedaan voor een functie met een hoog integriteit profiel kan een screening op niveau 3 nodig zijn. Hierbij wordt hetzelfde onderzoek uitgevoerd als bij niveau 2 maar wordt deze uitgebreid met een integriteits interview.

 

Een screening laten uitvoeren

Bij het uitvoeren van een screening zijn er een aantal punten waar rekening mee moet worden gehouden. Zo is het onder andere van belang dat een kandidaat niet onnodig streng wordt gescreend. Daarnaast moet er altijd zorgvuldig worden omgegaan met de informatie die uit een screening wordt verkregen. Tenslotte is het belangrijk dat de feiten en omstandigheden die uit het onderzoek komen op de juiste manier worden geïnterpreteerd. Dit zijn dan ook enkele van de vele redenen waarom bedrijven hier in veel gevallen een gespecialiseerd bedrijf zullen inschakelen. Bij deze bedrijven werken mensen die speciaal zijn opgeleid voor het uitvoeren van screenings op de verschillende niveaus. Ook weten zij het beste welke eventuele integriteitsrisico’s er binnen een functie aanwezig zijn.

Het uitvoeren van een integriteits interview

Zoals al eerder benoemd wordt er op het hoogste screeningsniveau een integriteits interview uitgevoerd. Bij zo’n interview wordt de mate van integriteit van een kandidaat op de proef gesteld. Soms kan het namelijk zo zijn dat uit een interview blijkt dat iemand toch niet zo integer is als eerder in de procedure werd gedacht. Dit wordt vaak gedaan aan de hand verschillende casussen waarin bepaalde situaties worden geschetst. In de meeste gevallen zal er gebruik worden gemaakt van situaties die in een specifieke functie zouden kunnen voorkomen. Aan de hand van de reactie van de kandidaat kan zijn of haar integriteit van iemand kan worden ingeschat.

More To Explore