De 14 eigenschappen die een goede coach maken

Zo herken je een goede coach

Share This Post

Een goede coach is een waardevolle hulpbron voor iedereen die hulp nodig heeft. Of je nu op zoek bent naar een mentor, wilt leren hoe je een obstakel kunt overwinnen of gewoon iemand nodig hebt met wie je je gedachten kunt delen, coaches bieden de steun en begeleiding die elders moeilijk te vinden kan zijn. Maar wat maakt nu precies een goede coach? In dit artikel behandelen we 10 kenmerken van een goede coach.

1. Luisteren

De eerste eigenschap van een goede coach is dat hij of zij actief kan luisteren. Actief luisteren, waarbij je niet alleen de woorden hoort die je cliënt spreekt, maar ook zijn gevoelens interpreteert, kan je helpen beter te begrijpen wat je cliënten nodig hebben en hoe je ze het beste kunt benaderen. Het is ook belangrijk dat coaches flexibel zijn in hun communicatiestijlen; als een cliënt beter reageert op visuele aanwijzingen, bijvoorbeeld, zal je je stijl moeten aanpassen. Luisteren is zo belangrijk dat het eigenlijk de eerste stap van NLP coaching is .

2. Begrip voor je cliënt

De tweede eigenschap van een goede coach is het begrijpen van zijn of haar cliënt. Werken met cliënten kan soms stressvol en overweldigend zijn; als zodanig moeten coaches begrijpen hoe ze elke individuele persoon het beste kunnen benaderen op basis van zijn persoonlijkheid en situatie. Een beetje kennis van psychologie komt hier een heel eind; als je weet wat mensen drijft, kun je doeltreffender met ze communiceren

3. Zelfbewustzijn en zelfverbeteringsaspecten van coachen

Een kwaliteit die elke succesvolle coach nodig heeft is zelfbewustzijn – een vermogen om jezelf goed genoeg te kennen dat je in staat bent herken je eigen triggers, sterke en zwakke punten. Dit zelfbewustzijn is een sleutelaspect om te begrijpen hoe je anderen het beste kunt helpen – als je niet begrijpt wat je zelf zo aantrekkelijk maakt, zal het moeilijk zijn om echt contact te maken met een ander.

Zelfreflectie speelt ook een belangrijke rol in het zijn van een goede coach; coaches moeten nooit ophouden hun vaardigheden in twijfel te trekken en zich af te vragen hoe ze zich als mens en als coach zouden kunnen verbeteren

4. Vooruit plannen

Een andere eigenschap die goede coaches onderscheidt van doorsnee coaches is het vermogen om sessies goed te plannen voor de coaching begint. Een effectieve coach moet voldoende vooruitdenken om te weten welke onderwerpen hij of zij tijdens elke sessie wil behandelen, maar moet er ook rekening mee houden of die plannen voor elke cliënt haalbaar zijn (sommige cliënten hebben misschien hun eigen agenda voor de sessies, terwijl anderen misschien alleen maar willen ventileren).

5. Zelfvertrouwen en assertiviteit bij coaching

Zelfvertrouwen is een van de belangrijkste kwaliteiten die een coach kan hebben – het betekent dat je niet in de war raakt als het moeilijk wordt, en dat je in staat bent jezelf zelfverzekerd te presenteren. Deze eigenschap komt ook van pas aan de keerzijde; hoe enthousiast je coachingsstijl ook is, cliënten zullen zich waarschijnlijk soms tegen sommige suggesties of adviezen verzetten. Het is aan jou om erop te blijven vertrouwen dat wat je zegt waarde voor hen heeft.

6. Verdraagzaamheid en geduld

Een goede coach moet ook verdraagzaamheid en geduld kunnen opbrengen. Dit geldt vooral bij het omgaan met moeilijke of uitdagende cliënten; sommige mensen kunnen meer coaching nodig hebben dan anderen, wat betekent dat je je aanpak daaraan moet aanpassen.

7. Positieve houding

Als een cliënt merkt dat zijn coach negatieve gevoelens over hem heeft (of over iets anders), zal hij waarschijnlijk het gevoel hebben dat het probleem eerder bij hem ligt dan bij zijn gedrag – immers, als iemand een hekel aan mij heeft moet het wel mijn schuld zijn! Een positieve houding helpt dit probleem te vermijden, waardoor coaches in elke situatie neutraal kunnen blijven. Geduldig en verdraagzaam zijn kan ook helpen; soms hebben cliënten gewoon tijd nodig voor ze klaar zijn voor actie

8. Empathie en begrip voor de menselijke natuur

Inzicht in de motivaties en reacties van mensen is een van de grootste sterktes die een coach kan hebben. Empathie en inzicht in de menselijke natuur stellen coaches in staat het gedrag van cliënten te voorspellen, waardoor ze op hun beurt de sessies beter kunnen plannen

9. Ervaring en deskundigheid op het gebied van coachen

Samen met innerlijke kwaliteiten als empathie vereist goed coachen kennis; weten hoe je NLP technieken (zoals kalibreren) het beste kunt toepassen, toont aan dat je weet wat je doet – een belangrijke kwaliteit voor het opbouwen van vertrouwen. Tenslotte vereisen veel dingen in het leven oefening – dit geldt zeker voor goed kunnen coachen! Hoe meer ervaring je onder de knie krijgt, hoe beter je er in wordt .

10. Wees niet bang om je fouten te delen

Iedereen maakt ze, maar alleen de beste coaches zijn bereid over die van henzelf te praten. Als coach kun je mensen meer open maken door iets van je persoonlijke verhaal te delen en welke uitdagingen je in je leven overwonnen hebt. Het laat zien dat je geweest bent waar zij zijn of tenminste weet hoe het voelt. Je hoeft niet bij elke misstap in detail te treden, maar het is niet erg als er tijdens het praten tijdens de sessies soms dingen ontglippen. Cliënten zullen deze eerlijkheid en kwetsbaarheid respecteren, wat later meer vertrouwen schept tussen jullie beiden, wanneer ze misschien met soortgelijke obstakels als jij eerder te maken krijgen.

11. Aanpassing

Een coach moet altijd in staat zijn zijn aanpak aan elke cliënt aan te passen en op maat te maken. Sommige cliënten zullen bijvoorbeeld niet veel structuur of regels voor de sessies willen – ze willen alleen iemand die luistert en begrijpt wat ze doormaken. Anderen hebben misschien meer structuur nodig omdat dat de enige manier is waarop ze weten hoe ze moeten werken; voor dit soort mensen moeten van tevoren doelen gesteld worden, zodat je later de vorderingen kunt meten.

Dit lijkt een klein detail, maar het is belangrijk om je cliënt halverwege tegemoet te komen en je aan zijn behoeften aan te passen.

12. Positieve focus

Een goede coach maakt verandering gemakkelijker en leuker voor de cliënten door de aandacht en de communicatie positief en luchtig te houden. Je werkt op een oplossingsgerichte en positieve manier. Je nodigt een cliënt uit om te ervaren en te onderzoeken wat mogelijk is. Je richt je op de positieve resultaten van verandering. Als coach is het niet je taak om de pijn van een cliënt te verwerken zoals een therapeut dat doet. Je leert de cliënt op een andere manier met pijn om te gaan. Je richt je op wat mogelijk is en laat het verleden achter je. Vaak zie je dat coachees naast een positieve mind shift, ook veel beter gaan letten op hun gezondheid. Zo besteden ze meer tijd aan voeding en training om uiteindelijk meer uit zichzelf en uit hun werkuren te halen.

13. Objectief zijn, niet subjectief

Tenslotte moet een goede coach in staat zijn zijn eigen gevoelens zoveel mogelijk buiten de coachingsessies te houden; hij moet persoonlijke kwesties geen invloed laten hebben op de manier waarop hij met de cliënten omgaat of op zijn doelen voor hen – dit kan leiden tot vooringenomenheid in je aanpak, die de vooruitgang van je cliënt kan schaden. In plaats daarvan moet je neutraal blijven, zodat je altijd in staat bent degenen die je opzoeken te helpen. Dit betekent niet dat coaches geen emoties hebben (die hebben we allemaal) maar het betekent wel dat we leren hoe en wanneer we die emoties tijdens ons werk positief kunnen gebruiken.

14. Een goede coach stelt vragen die aanzetten tot nadenken

Een goede coach stelt vragen die je helpen dieper over je problemen na te denken. Door deze vragen te stellen zorgt de coach ervoor dat je dieper gaat nadenken over hoe je zelf over de situatie nadenkt. Vaak zit hier de echte magie en zorgt de coachee er – door zelf over het antwoord na te denken – voor baanbrekende oplossingen.

Het klinkt heel simpel om goede vragen te stellen, maar zoals zo vaak zijn juist de simpele dingen erg moeilijk. Dit is dan ook een van de kerncompetenties van een goede coach: het stellen van de juiste vragen op het juiste moment.

Tot slot

Een goede coach zijn kost tijd, geduld en zelfreflectie. Je moet in staat zijn jezelf elke dag in de spiegel te kijken en je af te vragen of je je werk goed doet. Pas als je eerlijk ja kunt zeggen, zullen je cliënten aan hun eigen reis naar verandering beginnen.

Hopelijk heeft dit artikel je weer wat meer inzichten gegeven over kenmerken die een goede coach een goede coach rijk is. Mocht je vragen en/of opmerkingen hebben over dit artikel, dan lezen we dat uiteraard graag terug in de comments!

More To Explore